O nas

ORGAN PROWADZĄCY:

MIASTO KUTNO

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY:

Logo Kuratorium Oświaty

ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY

Dzieci przebywają w grupach o zbliżonym wieku, np. 3-latki, 3-4-latki, 4-5 latki, 6 - latki. Ich liczba nie przekracza 25 dzieci w grupie. Mają również możliwość korzystania z dodatkowych zajęć:

  • JĘZYK ANGIELSKI dla dzieci. Zajęcia prowadzi Pani: mgr Malwina Wasiak.
  • RELIGIA dla dzieci 5-6 letnich. Zajęcia prowadzi Ks. dr Piotr Szlufik.
  • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE dla wszystkich dzieci. Zajęcia prowadzi Pani: mgr Karolina Głogowska - Grzelak - nauczyciel logopeda.
  • RYTMIKA dla wszystkich dzieci. Zajęcia prowadzi Pani: mgr Kinga Szczepanik - nauczyciel muzyki.
  • ZAJĘCIA SZACHOWE dla dzieci chętnych 5-6 letnich. Zajęcia prowadzi Pan: mgr Wiesław Zwarycz (wtorek 15.00-16.00).

Dzieci uczestniczą w wielu imprezach przedszkolnych, tj. Mikołajki, Andrzejki, bal karnawałowy, Dzień Dziecka, wycieczki, rozpoczęcie oraz zakończenie roku szkolnego, przedstawienia, teatrzyki oraz uroczystościach rodzinnych, tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty.

Przedszkole uczestniczy także w różnego rodzaju uroczystościach organizowanych dla dzieci przedszkolnych na terenie całego miasta Kutna - przeglądach, konkursach, olimpiadach ...

Drodzy Państwo!

Zapewniamy Waszym pociechom miłą i serdeczną atmosferę, dobrą opiekę oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim stażem pracy.

Nasze przedszkole jest także otwarte na wszelką współpracę z Rodzicami.

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y !!!

Placówka wyposażona jest...

08-08-2016
Sala grupy III - ,,Biedronki''
Placówka wyposażona jest w sprzęt gimnastyczny i przybory do zajęć ruchowych i zabaw, umożliwiających zaspakajanie potrzeb ruchowych dzieci tak ważnych w ich rozwoju. Przeds (...)

Przedszkole Miejskie nr 5 w Kutnie

08-08-2016
Przedszkole Miejskie nr 5 ,,Stokrotka'' w Kutnie
Przedszkole Miejskie Nr 5 "STOKROTKA" w Kutnie mieści się przy ul. Barcewicza 13, w pobliżu Parku Wiosny Ludów i Państwowej Szkoły Muzycznej. Jego położenie sprzyja rozwojo (...)